Leveringstider

Vi er opptatt av å levere ortopediske hjelpemidler av høyest mulig kvalitet og til avtalt tid. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere og kvalitetssikre produksjonen. Alle våre ortopediske hjelpemidler er individuelt tilpasset, og leveringstiden kan derfor variere. Leveringstiden vil blant annet avhenge av type hjelpemiddel og hvor mange tilpasninger som trengs.

Ta kontakt med din ortopediingeniør for informasjon om forventet leveringstid.