Personvern

Vedlagte personvernerklæring omhandler hvordan vår virksomhet samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger om våre pasienter.

Erklæringen har til hensikt å opplyse våre pasienter om sine rettigheter og generelt om hvordan Sophies Minde Ortopedi behandler personopplysninger.