Etiske retningslinjer for handel

Bedriftene i den norske ortopeditekniske bransjen har bia bransjeforeningen OVL utviklet vedlagte retningslinjer for handel (CoC).

Etisk handel er viktig for Sophies Minde Ortopedi AS, og vi bestreber oss på å sørge for at retningslinjene følges i hele virksomheten vår.

Bransjeforeningen OVL er medlem av organisasjonen Initiativ for Etisk Handel.

CoC – Retningslinjer for etisk handel

IEH – Initiativ for etisk handel