Ullevål

Sophies Minde Ortopedi AS, avd. Ullevål
Kirkeveien 166

Postboks 493 Økern
0512 Oslo

Telefon: 22 11 91 27

Avdelingen leverer ortopediske hjelpemidler til Oslo universitetssykehus, avd. Ullevål.

Beliggenhet
Oslo universitetssykehus avd. Ullevål ligger i Kirkeveien 166, nord for Majorstuen. Du finner stoppested for buss og trikk i gangavstand fra hovedinngangen. Vår avdeling holder til i bygg 37, inngang B. Hold til venstre fra hovedinngangen og følg Vestre gate. Se for øvrig skilt.

Parkering
Parkering skjer på parkeringsplasser tilhørende Oslo universitetssykehus avd. Ullevål. Vi har en parkeringsplass reservert for besøkende. Det er for øvrig gode parkeringsmuligheter i området rundt bygget. Disse plassene er avgiftsbelagt mellom kl. 08:00 og 20.00 alle dager.