Hvordan komme til vurdering

Ortopediske hjelpemidler lages etter rekvisisjon fra spesialist. Fastlegen kan ikke søke om ortopediske hjelpemidler, men kan skrive henvisning til spesialist.

Om det er en spesialist i ortopedisk kirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, revmatologi eller indremedisin avhenger av hvilken tilstand som gjør anskaffelsen nødvendig. Og det er altså denne spesialisten som kan søke om ortopediske hjelpemidler.

Vi har spesialist i ortopedi ved vår hovedavdeling på Aker, og du kan selv ta kontakt for time.


Her kan du lese hos NAV.