For fastlegen

Sophies Minde ortopedi samarbeider med alle klinikker og avdelinger ved Oslo universitetssykehus. Ortopedisk avdeling, seksjon for fot- og ankel kirurgi, avholder faste og ukentlige poliklinikker hos oss.

Alle pasienter som blir vurdert ved Sophies Minde Ortopedi AS blir registrert og journalført ved Oslo universitetssykehus.

Gjør oppmerksom på at NAV har innskjerpet reglene for søknad om ortopediske fotsenger som ortopedisk hjelpemiddel. Vi viser i den forbindelse til Rundskriv til § 10-7 (i) Ortopediske hjelpemidler hvor følgende er presisert:

  • Innleggsåler er ikke et ortopedisk hjelpemiddel, og dekkes ikke av folketrygdlovens bestemmelser.
  • Det er en forutsetning at rekvirent har dokumentert at rimeligere og adekvate innleggsåler (herunder prefabrikkerte fotsenger) er forsøkt uten tilstrekkelig resultat.

Ved henvisning av pasienter med fotproblemer er det derfor ønskelig at det blir opplyst om innleggsåler er prøvd eller om dette er et utelukket alternativ.

Sophies Minde Ortopedi fører et begrenset utvalg av innleggsåler, siden disse ikke dekkes innenfor folketrygdlovens bestemmelser, og heller ikke omfattes av vår leveringsavtale med NAV.