Ortoped

Sophies Minde Ortopedi samarbeider med alle klinikker og avdelinger ved Oslo universitetssykehus.

Ortopedisk avdeling, seksjon for fot- og ankel kirurgi, avholder faste og ukentlige poliklinikker hos oss.

Alle pasienter som blir vurdert ved Sophies Minde Ortopedi AS blir registrert og journalført ved Oslo universitetssykehus.