Fysioterapeut

Generelt har fysioterapeuter kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner, og bruker denne kunnskapen til å kartlegge pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering. På Sophies Minde har fysioterapeuten i tillegg spesialkompetanse på rehabilitering av benprotesebrukere.

Som benamputert kan du få oppfølging etter utskrivning fra sykehus og/eller rehabiliteringsenhet. Fysioterapeutisk undersøkelse av holdning, leddbevegelighet, styrke, balanse og gangfunksjon kan være en hjelp i prosessen med tilpasning av en benprotese eller ved utprøving av nye protesekomponenter. Dette kan være aktuelt enten du er nyamputert eller har vært amputert lenge.

Benprotesebrukere kan få et individuelt treningsopplegg i en begrenset periode når det er  behov for å forbedre bevegeligheten, styrken, balansen eller gangfunksjonen. Fysioterapeuten kan ta kontakt med helsepersonell i hjemkommunen i forhold til oppfølging og kunnskapsoverføring hvis det er behov for dette.

For barn tilbys en tverrfaglig konsultasjon med både fysioterapeut, ortopediingeniør og evt. ergoterapeut hvis det er ønskelig, eller et behov for dette for å sikre at «milepæler» i forhold til motorisk utvikling oppnås.